Artykuły

Jak dobrać i wdrożyć system informatyczny do zarządzania projektami

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie procesu wdrożenia lub uaktualnienia systemu zarządzania projektami oraz doboru systemu informatycznego, który powinien służyć wszystkim szczeblom zarządzania organizacją, projektami i programami oraz wykonawcom zadań projektowych.

Pobierz Więcej

Dlaczego warto zainwestować w system do zarządzania projektami

Wdrożenie systemu zarządzania projektami, programami i całym portfelem realizowanych przedsięwzięć oraz odpowiedniego systemu informatycznego wprawdzie wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, ale to nie są zwykłe koszty lecz inwestycja, która powinna przynieść wymierne korzyści wynikające z obniżenia kosztów zarządzania, większej produktywności i efektywności pracowników i kadry kierowniczej oraz poprawie reputacji i prestiżu w oczach inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.

Pobierz Więcej

Produktywne planowanie i zarządzanie projektami za pomocą systemów P2ware

W systemach P2ware wspierających zarządzanie portfelami programów i projektów jako podstawowy przyjęto następujący cykl życia projektu podzielony na fazy (lub etapy zarządcze) rozdzielone punktami decyzyjnymi, w których podejmowane są decyzje o celowości kontynuacji prac nad projektem.

Pobierz Więcej

Listy kontrolne ułatwiają planowanie i sterowane realizacją projektów

Jedną z cech wyróżniających systemy P2ware wśród systemów wspierających zarządzanie projektami jest sposób wykorzystania list kontrolnych do planowania projektów i sterowania ich realizacją. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie jak poprzez zastosowanie list kontrolnych można uprościć plan projektu i ułatwić kierownikowi projektu jego pracę bez utraty możliwości szczegółowej kontroli postępów prac, dając równocześnie zespołom wykonawczym możliwość stosowania zwinnych metod (Agile) kierowania pracą zespołu.

Pobierz Więcej

Biuro projektów – istotny element systemu zarządzania projektami

W procesach zarządzania projektami biuro projektów jest odpowiedzialne za integrację informacji dotyczących projektów. Wyposażenie go w jeden z systemów P2ware umożliwi ograniczenie składu biura projektów do jednej lub dwóch osób, do których zadań zaliczane jest wsparcie pracowników przygotowujących projekty i kierujących ich realizacją. Ponadto wykorzystywanie tego typu narzędzi wpłynie na usprawnienie udostępniania informacji przez biuro projektów o stanie projektów osobom pełniącym w projektach rolę nadzoru.

Pobierz Więcej
Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.