Licencjonowanie P2ware Project Manager 8 Pro

P2ware Project Manager 8 Pro jest licencjonowany „na użytkownika”, co oznacza, że możesz mieć jedną instalację na swoim laptopie, a drugą na komputerze, o ile obydwa są używane tylko przez Ciebie (lub każdy inny użytkownik ma licencję).

Licencja nie jest ograniczona w czasie, o ile nie zostanie naruszona „Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania”.

Licencjonowanie P2ware Portfolio Management

P2ware Portfolio Management to rozwiązanie serwerowe licencjonowane "na instalację" oraz "na użytkownika". Oznacza to, że należy posiadać licencję na instalację serwera oraz licencje dostępowe dla każdego użytkownika łączącego się z aplikacją.

Uruchomione rozwiązanie składa się z dwóch rodzajów licencji:

  1. Licencja na instalację - jedna licencja na P2ware Portfolio Management to licencja na jedną instalację organizacji niezależnie od liczby użytkowników.
  2. Licencja dostępowa dla użytkowników aplikacji - każdy użytkownik musi posiadać jedną licencję, aby mógł łączyć się z P2ware Portfolio Management. Wyróżniamy dwa rodzaje licencji dostępowych (Client Access License, CAL):
    1. Licencja dostępowa pełna – licencja umożliwiająca wykonywania czynności planowania i zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, tworzenie nowych projektów, administrację, zarządzanie uprawnieniami, pełną edycję danych stosownie do uprawnień
    2. Licencja dostępowa ograniczona – licencja umożliwiająca wykonywania czynności odczytu danych, częściowej edycji, generowania zestawień i uzupełniania raportów postępów

Często zadawane pytania

1.Czym różni się licencja dostępowa pełna od ograniczonej?

Odpowiedź:

Licencja dostępowa pełna uprawnia do pełnej edycji danych projektowych (stosownie do uprawnień), a licencja dostępowa ograniczona do sporadycznej edycji (np. raportowanie postępów).

2. Dla kogo przeznaczona jest licencja dostępowa pełna?

Odpowiedź:

Licencja pełna przeznaczona jest dla użytkowników wykonujących czynności tworzenia projektów, programów i portfeli, posiadających pełny (stosownie do uprawnień) zakres edycji danych oraz ról wsparcia projektów (np. członkowie Biur Projektów, PMO, P3O), administrujący systemem zarządzania projektami.

3. Dla kogo przeznaczona jest licencja dostępowa ograniczona?

Odpowiedź:

Licencja ograniczona przeznaczona jest dla użytkowników w niewielkim stopniu edytujących dane, zwykle korzystających z danych projektowych w trybie do odczytu, raportujących postęp wykonania przypisanych działań.

4. Chciałbym kupić licencje dla 10 kierowników projektów oraz 50 członków zespołów projektowych, 5 członków zarządu oraz jednej osoby pełniącej rolę wsparcia dla projektów (Biuro Projektów). Jakie licencje powinienem kupić?

Odpowiedź:

Potrzebne są następujące licencje dostępowe: 11 licencji pełnych (dla kierowników projektów oraz Biura Projektów) oraz 55 licencji ograniczonych (dla członków zespołów projektowych oraz zarządu). Potrzebna jest również 1 licencja na P2ware Portfolio Management.

5. Potrzebuję dać dostęp do P2ware Portfolio Management w naszej firmie 10 członkom zespołów spoza organizacji. Jakie licencje potrzebuję kupić?

Odpowiedź:

Przy założeniu, że osoby te będą raportowały postęp działań i edytowały dane w niewielkim zakresie, to powinna zostać kupiona licencja dostępowa ograniczona.

6. Jak długo ważne są licencje na oprogramowanie P2ware Portfolio Management?

Odpowiedź:

Jeśli nie zostało to określone inaczej w treści umowy, licencje są bezterminowe.

Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.