P2ware Project Manager 8 Pro to oprogramowanie do zarządzania projektami dla profesjonalnych kierowników projektów obejmujące wszystkie aspekty zarządzania projektami: planowanie, zarządzanie terminami, zakresem, kosztami, jakością, ryzykiem i zagadnieniami, grupami zadań i śledzeniem postępów, ale jest także wykorzystywane przez uczelnie do nauczania zarządzania projektami.
Jego zalety to przejrzyste i funkcjonalne diagramy, harmonogramy, rejestry i dzienniki z zapisami zintegrowanymi z innymi elementami planu, zestawienia tabelaryczne, wykres Gantta, technika planowania opartego na produktach i predefiniowane raporty oraz wiele innych użytecznych funkcjonalności.

Oprogramowanie jest oparte na PRINCE2® oraz PMI PMBOK®, ale można je łatwo dostosować do własnej metodyki i specyfiki różnych branż.

Cechy P2ware Project Manager 8

Główne cechy

 • Pełne wsparcie dla planowania i sterowania realizacją projektów
 • Szerokie możliwości dostosowywania interfejsu i przetwarzanych danych
 • Wizualizacja istotnych informacji w formie wykresów, diagramów i raportów
  • Wykres Gantta, Diagram sieciowy
  • Diagram struktury produktów i Diagram następstwa produktów
  • Obciążenia zasobów
  • Koszty zasobów i działań oraz koszty dodatkowe
  • Przepływy pieniężne i wartość wypracowana
 • Rejestry i dzienniki z możliwością powiązania zapisów z innymi aspektami planu
  • Rejestr ryzyk, Rejestr zagadnień, Rejestr Jakości
  • Dziennik, Dziennik doświadczeń
 • Pełne wsparcie dla techniki planowania opartego na produktach
 • Wykres Gantta generowany automatycznie na podstawie Diagramu następstwa produktów
 • Sygnalizacja zagrożeń dla terminowej realizacji projektu
 • Kreator raportów
 • Bezpłatny Project Manager 8 Viewer dla zespołów, interesariuszy i innych użytkowników

Kluczowe korzyści

 • Szybsze i łatwiejsze planowanie projektów i sterowanie ich realizacją
 • Wszystkie kluczowe aspekty zarządzania projektami pod kontrolą
 • Łatwe zarządzanie zakresem, zasobami, kosztami i ryzykiem
 • Negatywne i pozytywne doświadczenia gromadzone na bieżąco
 • Planowanie produktów i zarządzanie ich jakością, często pomijane w innych narzędziach
 • Większa produktywność kierownika projektu i członków zespołu projektowego
 • Mniejsze zagrożenie, że projekty zakończą się niepowodzeniem
 

Wykorzystaj najlepsze metody zarządzania projektami

 • Zgodne z PRINCE2® i PMI® PMBOK®
 • Odpowiednie do projektów zarządzanych zwinnie (Agile)
 • Pomagające we wdrożeniu najlepszych praktyk zarządzania projektami

Planuj projekty i kieruj ich realizacją wykorzystując najnowocześniejsze techniki

 • Łatwo tworzony Wykres Gantta
 • Ścieżka krytyczna, Łańcuch krytyczny i Bufory
 • Diagram sieciowy utworzony automatycznie na podstawie Diagramu następstwa produktów

Unikaj niedoprecyzowanych wymagań - zarządzaj zakresem i jakością

 • Technika planowania opartego na produktach
 • Struktura podziału produktów/prac
 • Opisy produktów, Kryteria jakości i Tolerancje
 • Rejestr jakości i Przeglądy jakości

Przejrzyste wykresy i diagramy zwizualizują nawet najbardziej skomplikowane dane

 • Diagramy
 • Tabele z filtrami danych
 • Sumowania cząstkowe, grupowania, formatowanie warunkowe
 • Relacje pomiędzy obiektami planu np. ryzyko–produkty–działania–zasoby–zdobyte doświadczenia

Organizuj swoje dane w łatwo dostępnej strukturze

 • Okno właściwości i Edytory do łatwego wprowadzania danych
 • Opisy właściwości w formacie Rich Text Format oraz Arkuszy kalkulacyjnych
 • Listy kontrolne

Nigdy nie zapisuj tych samych danych dwa razy!

 • Raz wpisane dane będą dostępne w wielu innych miejscach aplikacji
 • Wizualizuj dane tworząc perspektywy według własnego uznania
 • Dwukierunkowa integracja z Microsoft® Excel® i Microsoft® Project

Łatwo sporządzaj aktualne raporty w formie, jakiej potrzebujesz

 • 40+ predefiniowanych szablonów raportów do łatwego raportowania
 • Projektant własnych szablonów raportów
 • Eksport danych do wielu popularnych formatów, np. PDF, HTML, XLS, RTF, TXT

Kontroluj koszty projektu w granicach określonych tolerancji

 • Wykres kosztów - planowanych i faktycznych oraz przepływów finansowych
 • Wartość wypracowana
 • Zaplanowane i kontrolowane koszty dodatkowe
 • Monitorowane tolerancje budżetu z sygnalizatorami świetlnymi
 • Bufory kosztów

Identyfikuj ryzyka zawczasu i zarządzaj nimi

 • Rejest ryzyk z opisami i szacowaniem ryzyk
 • Ryzyka powiązane z innymi aspektami planów
 • Wyznaczeni właściciele ryzyk i wykonawcy reakcji na ryzyko oraz plany przeciwdziałań
 • Wykorzystanie szans i okazji

Nie pozostawiaj żadnego istotnego zagadnienia bez rozwiązania

 • Rejestry zagadnień do rejestrowania i śledzenia zagadnień
 • Raporty o zagadnieniach
 • Dziennik
 • Dziennik doświadczeń do zapisywania doświadczeń na bieżąco

Dostosuj szablony projektów do wymagań swojej organizacji

 • Definiuj potrzebne Ci formularze, właściwości obiektów i własne formuły ich wyznaczania
 • Twórz nowe szablony planów zgodnie z własnymi standardami
 • Definiuj podsumowania, grupowania i formatowania swoich danych
 • Wykorzystaj nasze usługi doradcze
Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.