P2ware Suite 7

P2ware Project Manager 7

P2ware Project Manager 7 to oprogramowanie do zarządzania projektami dla profesjonalnych kierowników projektów wymagających narzędzia obejmującego wszystkie aspekty rzeczywistego zarządzania projektami od planowania po sterowanie realizacją. Oprogramowanie jest zgodnie z PRINCE2® oraz PMI PMBOK® i z łatwością może zostać dostosowane do własnych metodyk, mniej lub bardziej formalnych. P2ware Project Manager 7 dostarcza przejrzyste i wysoce przydatne diagramy, Wykres Gantta, technikę planowania opartego na produktach, ułatwia zarządzanie zasobami, kontrolę kosztów, raportowanie i zawiera wszystkie często używane rejestry i dzienniki.

P2ware Project Manager 7 integruje się z P2ware Project Team Server 7 oraz P2ware Portfolio Server 7 umożliwiając tym samym skalowanie środowiska zarządzania projektami, kiedy tylko jest to potrzebne oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności, np. zarządzanie zasobami współdzielonymi, repozytorium dokumentów, przepływy pracy (workflow) oraz bezpieczny dostęp online.

P2ware Project Team Server 7

P2ware Project Team Server 7 to wysoce efektywny serwer wspierający zarządzanie projektami dla zespołów oraz niedużych firm. Dostarcza sprawne środowisko do planowania i sterowania realizacją projektów, współpracy zespołu oraz współdzielenia planów oraz dokumentów. Serwer ten stanowi najlepszą dostępną platformę do zarządzania wieloma projektami dla profesjonalnych kierowników projektów. P2ware Project Team Server 7 łączy się ze wszystkimi edycjami P2ware Project Manager 7 oferując wyjątkowe możliwości dostosowania, pracy offline oraz synchronizacji projektów.

Bogactwo funkcjonalności realnie wspierających zarządzanie projektami, dostęp poprzez przeglądarkę oraz współdzielenie dokumentów w połączeniu z łatwą instalacją i utrzymaniem czyni oprogramowanie P2ware Project Team Server 7 wiodącym rozwiązaniem dla zespołów w dużych korporacjach oraz dla małych firm, które metodycznie zarządzają projektami.

P2ware Portfolio Server 7

P2ware Portfolio Server 7 to nowoczesne oprogramowanie do budowy systemu zarządzania projektami, programami i portfelami (PPM), który dostarcza informacji menedżerskich, pulpitów zarządczych, raportów oraz wykonuje przepływy pracy (workflow) instrumentujące zarządzanie portfelem, projektami i dokumentami. Oprogramowanie jest zorientowane na zarządzanie portfelami projektów, ale jednocześnie dostarcza spójne środowisko wspomagające zarządzanie projektami, zespołami projektowymi, dokumentami oraz raportowanie integrujące i agregujące dane projektowe krytyczne z punktu widzenia skutecznego zarządzania portfelem.

P2ware Portfolio Server 7 integruje się z ekosystemem IT organizacji i może zostać wysoce dostosowany w celu wdrożenia systemów dedykowanych oraz implementacji metodyk i najlepszych praktyk.

P2ware Planner Suite 2011

Jest to bezpośredni poprzednik oprogramowania P2ware Suite 7. W skład zestawu aplikacji P2ware Planner Suite 2011 wchodzą następujące aplikacje.

P2ware Planner Server 2011

P2ware Planner Server 2011 to program do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów przeznaczony dla dużych i małych firm i organizacji, które chcą zarządzać swoimi projektami w skoordynowany sposób . W połączeniu z P2ware Planner Enterprise, P2ware Planner for PSO i Internetem może stanowić jądro zintegrowanego systemu zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, który można dostosować do szczególnych potrzeb projektu, programu portfela czy organizacji. Taki system może współpracować z programami pocztowymi takimi jak: Microsoft Outlook, TeamWise, Lotus Notes, można go zintegrować z Microsoft SharePoint®, a także z systemami klasy ERP.

P2ware Planner Enterprise 2011

Jest to główne narzędzie kierownika projektu przeznaczone dla użytkowników przygotowujących plany i sterujących ich realizacją w ramach zintegrowanego systemu zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, którzy muszą synchronizować swoje plany, produkty, działania i zasoby z innymi planami.

P2ware Planner for PSO 2011

Jest to najbardziej zaawansowane narzędzie P2ware wspierające zarządzanie projektami, przeznaczone przede wszystkim dla biur projektów, programów i portfeli projektów, które definiują standardy zarządzania nimi dla swoich organizacji. Z pewnością jego możliwości docenią również najbardziej doświadczeni kierownicy projektów, którzy do zarządzania projektami wykorzystują P2ware Planner Server i chcą siebie wyposażyć w funkcjonalności pozwalające definiować standardy zarządzania projektami - dostosowywać szablony planów do własnych wymagań.

P2ware Planner Premium 2011

Jest to najbardziej zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie projektami przeznaczone dla użytkowników korzystających tylko z komputerów osobistych. W Planner Premium dostępne są wszystkie funkcjonalności P2ware Planner Professional, a ponadto można dostosować aplikację, jej interfejs oraz właściwości do niestandardowych wymagań projektu, organizacji czy branży, a także modyfikować formularze edytorów opisów obiektów planu. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie aplikacji do wymogów dowolnej metodyki zarządzania projektami poprzez dodanie nowych właściwości obiektów planu, które mogą być także funkcjami logicznymi i matematycznymi innych właściwości danego obiektu lub innych obiektów danego planu.

P2ware Planner Professional 2011

Jest to główne narzędzie kierownika projektu stanowiące w pełni funkcjonalne środowisko do zarządzania projektem, umożliwiające przygotowanie planów, sterowanie ich realizacją, generowanie dokumentacji projektowej oraz raportów. Planner Professional posiada wszystkie niezbędne profesjonalistom funkcjonalności począwszy od struktury produktów/prac i diagramu następstwa produktów, bez których nie jest możliwe planowanie techniką opartą na produktach, poprzez wykres Gantta i sieć działań, zarządzanie zasobami, czasem i kosztami, aż po rejestry jakości, zagadnień oraz ryzyk, wraz z dziennikiem projektu i dziennikiem doświadczeń. Jego użyteczność wzmacniają zaawansowane wykresy i diagramy, dostosowywalne raporty oraz inne niezbędne praktykom funkcjonalności. Dzięki nim jest on szczególnie użyteczny w zarządzaniu projektami dowolną metodyką, w tym także metodyką PRINCE2®. Program wykorzystuje zarówno techniki i metody tradycyjne, stosowane w zarządzaniu projektami tj. ścieżka krytyczna i sieć działań, oraz najnowsze, takie jak: łańcuch krytyczny i bufory, czy metoda wartości wypracowanej. Chociaż współpracuje on z innymi narzędziami informatycznymi, nie są one konieczne, aby efektywnie planować projekty i skutecznie zarządzać ich realizacją. Aktualnie trudno jest znaleźć na rynku program do zarządzania projektami, który posiada tak szeroki i pełny zakres funkcjonalności potrzebnych kierownikom projektów i kierownikom zespołów wykonawczych.

P2ware Planner Standard 2008

P2ware Planner Standard to narzędzie do zarządzania zespołem i/lub małym projektem z wykorzystaniem komputera osobistego, pozwalające przygotowywać plany i śledzić ich realizację. Jest to wprawdzie najbardziej podstawowe narzędzie z pakietu P2ware Planner Suite, ale mimo to pozwalające w pełni wykorzystać zalety techniki planowania opartego na produktach w zakresie niedostępnym w innych aplikacjach.

P2ware Planner Viewer 2011

P2ware Planner Viewer to bezpłatny program do udostępniania planów osobom zaangażowanym w projekt, które nie posiadają licencji innego typu. Dzięki niemu planista przygotowujący plany we własnym zakresie nie musi przekazywać wszystkim zainteresowanym wydrukowanego planu, lecz może go im udostępniać w wersji elektronicznej, na przykład przesyłając jako załącznik do wiadomości e-mail.

P2ware Planner Suite 2008

P2ware Planner Suite 2008 - "Najbardziej innowacyjne rozwiązanie IT 2008" w konkursie Microsoft® Polska.

Jest to bezpośredni poprzednik oprogramowania P2ware Planner Suite 2011. W skład zestawu aplikacji P2ware Planner Suite 2008 wchodzą następujące aplikacje

P2ware Planner Server 2008

Jest to jądro systemu do zarządzania projektami i programami. Pozwala centralnie zarządzać projektami, śledzić realizację projektów, wiązać różne projekty za pomocą działań z innych projektów, centralnie zarządzać zasobami współdzielonymi w organizacji, synchronizować i publikować plany sporządzone za pomocą Planner Professional lub Developer, oraz wprowadzić jednolity system raportowania. Co więcej Planner Server pozwala na integrację z systemami zewnętrznymi pozwalając na rozbudowę systemów zarządzania organizacjami o zarządzanie projektami, programami i portfelami.

Najbardziej innowacyjne rozwiązanie IT 2008

P2ware Planner Suite 2008 - "Najbardziej innowacyjne rozwiązanie IT 2008" w konkursie Microsoft® Polska.

P2ware Planner Developer 2008

Posiada wszystkie funkcjonalności Planner Professional a ponadto pozwala na modyfikację szablonów planów poprzez m.in. dodawanie własnych właściwości i formuł do planu, dostosowanie interfejsu użytkownika do potrzeb organizacji lub poszczególnych użytkowników itp. Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o biurach programów i projektów oraz osobach pełniących funkcje wsparcia dla projektów. Aplikacja na komputery osobiste, może być używana również bez Planner Server.

P2ware Planner Professional 2008

Jest to w pełni rozwinięta, zaawansowana aplikacja desktopowa do zarządzania projektami, przeznaczona dla kierowników projektów i osób biorących udział w planowaniu i realizacji projektów. Umożliwia połączenie z Planner Server i tym samym stanowi jeden z kluczowych elementów systemu do zarządzania projektami w organizacji. Aplikacja na komputery osobiste, może być używana również bez Planner Server.

P2ware Planner Standard 2008

Podstawowe oprogramowanie do zarządzania projektami, przygotowane z myślą o początkujących użytkownikach. Aplikacja na komputery osobiste.

P2ware Planner Viewer 2008

Bezpłatna aplikacja pozwalająca na odczyt planów stworzonych za pomocą innych wersji aplikacji w trybie "tylko do odczytu".

Product Based Planner

Pierwszą aplikacją wytworzoną przez P2ware Sp. z o.o. był program Product Based Planner. Była to aplikacją jednostanowiskowa i miała dwie wersje. Jej innowacyjność i zastosowane rozwiązania zostały wysoko ocenione w Konkursie aplikacji zorganizowanym przez Microsoft Polska, w którym program Product Based Planner otrzymał tytuł "Aplikacja roku 2005" oraz został uznany za "Najlepszą aplikację dla Windows XP".

Product Based Planner - Aplikacja roku 2005

Product Based Planner - Aplikacja roku 2005

Product Based Planner - Najlepsza aplikacja dla Windows XP

Product Based Planner - Najlepsza aplikacja dla Windows XP

Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.