P2ware Portfolio Management (PPM) to kompletne oprogramowanie do zarządzania projektami i portfelem projektów. Dostarcza kierownictwu, zespołom zarządzającym i wykonawcom działającej w czasie rzeczywistym jednolitej platformy do planowania i sterowania realizacją projektów. Ułatwia planowanie, współpracę i raportowanie postępów oraz zarządzanie współdzielonymi zasobami, planami i dokumentacją.

Oprogramowanie to integruje się z ekosystemem IT organizacji i stanowić podstawę dla stworzenia systemu dostosowanego do szczególnych potrzeb i wymagań firmy lub organizacji.

Zarządzanie projektami i portfelem projektów

Główne cechy

 • Projekty powiązane z obszarami i celami strategicznymi wraz z miernikami
 • Zarządzanie poszczególnymi projektami, grupami projektów i całym portfelem
 • Pełny cykl życia przedsięwzięć sterowany strumieniem przepływu pracy (workflow)
 • Zestaw narzędzi do planowania projektów oraz kierowania ich realizacją
 • Gotowe do użycia raporty i szablony dokumentów zarządczych
 • Pełne wsparcie dla techniki planowania opartego na produktach
 • Pulpity menedżerskie i strony użytkowników z wizualizacją danych
 • Planowanie i sterowanie realizacją projektów do poziomu indywidualnego wykonawcy
 • Współpraca całej organizacji od zarządu, poprzez kierownictwo, po członków zespołów specjalistycznych
 • Współdzielenie dokumentów oraz praca grupowa
 • Integracja z innymi rozwiązaniami
 • Instalacja we własnej sieci lub w chmurze

Kluczowe korzyści

 • Predefiniowane środowisko do zarządzania portfelem projektów
 • Łatwa kontrola uruchamiania, realizacji i projektów
 • Szybki dostęp do informacji dzięki pulpitom i raportom
 • Łatwe tworzenie spójnych planów, zlecanie prac do wykonania i śledzenie postępów
 • Stale dostępne rejestry i dzienniki
 • Aktualne informacje o stanie projektów, ryzykach, kosztach i wykorzystaniu zasobów
 • Członkowie zespołów projektowych mają jasno zdefiniowane środowisko
 • Efektywna współpraca nad wieloma projektami
 • Efektywna wymiana doświadczeń i użycie najlepszych praktyk
 • Menedżerowie jednostek organizacyjnych mają zawsze aktualne informacje o przewidywanym i faktycznym zaangażowaniu podległych im pracowników w realizację różnych projektów

P2ware Portfolio Management – zarządzanie projektami i portfelem projektów przez cały cykl życia przedsięwzięcia

Kompletny system przeznaczony do:

 • Zarządzania portfelem projektów
 • Planowania i sterowania realizacją poszczególnych projektów
 • Dostarczania informacji na wszystkie poziomy zarządzania
 • Wdrożenia metodycznego zarządzania i najlepszych praktyk

Narzędzia do zarządzania projektami

 • Skutecznie zarządzaj projektami wykorzystując wiodące metody i standardy tj. PRINCE2® czy PMI® PMBOK®
 • Planuj zakres, budżet i harmonogram projektu i zarządzaj nimi
 • Współpracuj w czasie rzeczywistym tworząc dokumenty i plany
 • Miej bezpieczny dostęp do danych także spoza firmy, korzystając z przeglądarki internetowej

Powiązanie projektów ze strategią firmy/organizacji oraz celami strategicznymi firmy

 • Każdy projekt może być powiązany z obszarami i celami strategicznymi
 • Dla każdego celu można określić kilka mierników jego osiągnięcia i określić dla nich wartości

Narzędzia dla wszystkich uczestników procesów zarządczych

 • Pulpity i raporty dla Zarządu i kadry menedżerskiej
 • Moje projekty dla Kierowników czy Sponsorów projektów
 • Moje zadania dla Członków zespołów

Od inicjatywy po zakończenie projektu

 • Gromadź i opisuj pomysły i inicjatywy biznesowe
 • Stopniowo twórz ustrukturyzowane dokumenty na potrzeby kadry menedżerskiej
 • Wykorzystuj predefiniowane przepływy prac (workflows) w procesie oceny inicjatyw i podejmowania decyzji
 • Porównuj, oceniaj i wybieraj projekty do realizacji

Wykorzystaj najlepsze praktyki do planowania i realizacji projektów

 • Efektywne planowanie zakresu i jakości z wykorzystaniem techniki planowania opartego na produktach
 • Wykres Gantta, Sieć działań i inne diagramy
 • Użyteczne rejestry, np.: zagadnień, ryzyk, oraz dzienniki
 • Zarządzanie zasobami
 • Gotowe szablony dokumentów oraz raportów

Środowisko zarządzania projektami gotowe w ciągu jednego dnia

 • Możesz zainstalować w swojej sieci lub w chmurze
 • Używaj predefiniowanych szablonów gotowych do użycia
 • Wykorzystuj szablony raportów

Wizualizacja stanu wszystkich projektów w portfelu

 • Pulpit menedżerski portfela
 • Wykres Gantta dla portfela
 • Powiązania projektów
 • Raporty przekrojowe projektów

Przechowuj wszystkie dokumenty i plany w jednym miejscu

 • Kontroluj dostęp do poszczególnych dokumentów
 • Miej wygodny dostęp do dokumentów za pomocą przeglądarki internetowej

Dostosuj system zarządzania projektem

P2ware Portfolio Management jest gotowe do eksploatacji, ale każda instalacja może zostać:

 • Dostosowana do szczególnych wymagań użytkowników
 • Zintegrowana z systemami używanymi w organizacji
 • Rozszerzona o rejestry i bazy danych niedostępne w wersji standardowej

 

Zapytanie o wycenę

Aby uzyskać wycenę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji prosimy o wypełnienie formularza i podanie przewidywanej liczby:

 • użytkowników o szerokich uprawnieniach (np.: kierownicy projektów czy pracownicy biura projektów),
 • użytkowników z ograniczonym dostępem (np. członków zespołów wykonawczych czy innych interesariuszy).
Jeśli masz dodatkowe wymagania, potrzebujesz szkoleń, dostosowania lub wsparcia, również prosimy o taką informację.

Standardowy dostęp (np.: kierownicy projektów, dyrektorzy programów oraz osoby tworzące plany i sterujące ich realizacją)
Dostęp ograniczony (np.: członkowie zespołów, inni)
Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.