P2ware Project Manager 7 to oprogramowanie do zarządzania projektami dla profesjonalnych kierowników projektów wymagających narzędzia obejmującego wszystkie aspekty rzeczywistego zarządzania projektami od planowania po sterowanie realizacją. Oprogramowanie jest zgodnie z PRINCE2® oraz PMI PMBOK® i z łatwością może zostać dostosowane do własnych metodyk, mniej lub bardziej formalnych. P2ware Project Manager 7 dostarcza przejrzyste i wysoce przydatne diagramy, Wykres Gantta, technikę planowania opartego na produktach, ułatwia zarządzanie zasobami, kontrolę kosztów, raportowanie i zawiera wszystkie często używane rejestry i dzienniki.

P2ware Project Manager 7 integruje się z P2ware Project Team Server 7 oraz P2ware Portfolio Server 7 umożliwiając tym samym skalowanie środowiska zarządzania projektami, kiedy tylko jest to potrzebne oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności, np. zarządzanie zasobami współdzielonymi, repozytorium dokumentów, przepływy pracy (workflow) oraz bezpieczny dostęp online.

Zawiera wersje angielską, francuską, hiszpańską i polską.

Cechy P2ware Project Manager 7

Główne cechy

 • Pełne wsparcie dla planowania i sterowania realizacją projektów
 • Przejrzyste diagramy, m.in. Wykres Gantta, Diagram sieciowy
 • Najlepsze wsparcie dla techniki planowania opartego na produktach: Diagram struktury produktów, Diagram następstwa produktów oraz automatyczne tworzenie Wykresu Gantta/Diagramu sieciowego
 • Wszystkie wymagane rejestry: Rejestr ryzyk, Rejestr zagadnień i Rejestr jakości
 • Ważne dzienniki: Dziennik projektu, Dziennik doświadczeń
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie i kontrola budżetu
 • Ponad 40 przydatnych szablonów raportów
 • Wyjątkowe funkcjonalności dostosowania
 • Integracja z aplikacjami serwerowymi i innymi narzędziami
 • Bezpłatny Project Manager 7 Viewer dla zespołów, interesariuszy i innych użytkowników

Kluczowe korzyści

 • Wszystkie kluczowe aspekty zarządzania projektami pod kontrolą
 • Szybsze, bardziej proste i bardziej dokładne planowanie i sterowanie realizacją projektów
 • Wyjątkowe wsparcie dla planowania zakresu i jakości, bardzo często pomijane w innych narzędziach
 • Więcej czasu dla Twojego zespołu, lepsza komunikacja oraz zrozumienie celu projektu
 • Lepsze zarządzanie projektami odnoszącymi sukcesy
 

Wykorzystaj najlepsze metody zarządzania projektami

 • Zgodne z PRINCE2® i PMI® PMBOK®
 • Odpowiednie do projektów zarządzanych zwinnie (Agile)
 • Pomagające we wdrożeniu najlepszych praktyk zarządzania projektami

Planuj projekty i kieruj ich realizacją wykorzystując najnowocześniejsze techniki

 • Łatwo tworzony Wykres Gantta
 • Ścieżka krytyczna, Łańcuch krytyczny i Bufory
 • Diagram sieciowy utworzony automatycznie na podstawie Diagramu następstwa produktów

Unikaj niedoprecyzowanych wymagań - zarządzaj zakresem i jakością

 • Technika planowania opartego na produktach
 • Struktura podziału produktów/prac
 • Opisy produktów, Kryteria jakości i Tolerancje
 • Rejestr jakości i Przeglądy jakości

Przejrzyste wykresy i diagramy zwizualizują nawet najbardziej skomplikowane dane

 • Diagramy
 • Tabele z filtrami danych
 • Sumowania cząstkowe, grupowania, formatowanie warunkowe
 • Relacje pomiędzy obiektami planu np. ryzyko–produkty–działania–zasoby–zdobyte doświadczenia

Organizuj swoje dane w łatwo dostępnej strukturze

 • Okno właściwości i Edytory do łatwego wprowadzania danych
 • Opisy właściwości w formacie Rich Text Format oraz Arkuszy kalkulacyjnych
 • Listy kontrolne

Nigdy nie wpisuj tych samych danych dwa razy!

 • Dane wpisane w formularzach są dostępne w innych miejsach programu
 • Użyj perspektyw do wizualizacji danych
 • Dwukierunkowa integracja z Microsoft® Excel® i Microsoft® Project

Łatwo sporządzaj aktualne raporty w formie, jakiej potrzebujesz

 • 40+ predefiniowanych szablonów raportów do łatwego raportowania
 • Projektant własnych szablonów raportów
 • Eksport danych do wielu popularnych formatów, np. PDF, HTML, XLS, RTF, TXT

Kontroluj koszty projektu w granicach określonych tolerancji

 • Wykres kosztów - planowanych i faktycznych oraz przepływów finansowych
 • Wartość wypracowana
 • Zaplanowane i kontrolowane koszty dodatkowe
 • Monitorowane tolerancje budżetu z sygnalizatorami świetlnymi
 • Bufory kosztów

Identyfikuj ryzyka zawczasu i zarządzaj nimi

 • Rejest ryzyk z opisami i szacowaniem ryzyk
 • Ryzyka powiązane z innymi aspektami planów
 • Wyznaczeni właściciele ryzyk i wykonawcy reakcji na ryzyko oraz plany przeciwdziałań
 • Wykorzystanie szans i okazji

Nie pozostawiaj żadnego istotnego zagadnienia bez rozwiązania

 • Rejestry zagadnień do rejestrowania i śledzenia zagadnień
 • Raporty o zagadnieniach
 • Dziennik
 • Dziennik doświadczeń do zapisywania doświadczeń na bieżąco

Dostosuj szablony projektów do wymagań swojej organizacji

 • Definiuj potrzebne Ci formularze, właściwości obiektów i własne formuły ich wyznaczania
 • Twórz nowe szablony planów zgodnie z własnymi standardami
 • Definiuj podsumowania, grupowania i formatowania swoich danych
 • Wykorzystaj nasze usługi doradcze

Zwiększ możliwości - podłącz się do chmury

P2ware Project Manager 7 łączy się z

 

Porównanie wersji

Project Manager 7

Program do zarządzania projektami będący podstawowym narzędziem do kierowania projektami i zespołami wykonawczymi, pozwalający m.in. planować technikami opartymi na produktach i działaniach, sporządzać diagramy i wykresy Gantta, zarządzać zasobami, jakością, kosztami i ryzykami, prowadzić potrzebne rejestry i dzienniki oraz udostepniający wiele predefiniowanych szablonów raportów.

Przeznaczony dla:

 • kierowników projektów
 • koordynatorów projektów
 • kierowników zespołów
Project Manager 7 PRO

Program z wszystkimi funkcjonalnościami P2ware Project Manager 7, pozwalający dodatkowo tworzyć własne lub dostosowywać istniejące szablony planów, raportów i edytorów obiektów, a także dodawać nowe właściwości obiektów planu wraz z formułami wyznaczającymi ich wartości na podstawie innych właściwości obiektów planu.

Przeznaczony dla:

 • zaawansowanych Kierowników projektów
 • konsultantów
 • każdego, kto chce używać programu dostosowanego do własnych potrzeb i wymagań
Project Manager 7 Personal

Program z wszystkimi funkcjonalnościami P2ware Project Manager 7, przeznaczony wyłącznie do użytku niekomercyjnego, np. do planowania własnych przedsięwzięć czy nauki zarządzania projektami.

Przeznaczony dla:

 • Osób uczących się zarządzania projektami według PRINCE2® czy PMI® PMBOK®
 • Studentów uczących się planowania różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć
 • Osób, które swoją wiedzę o zarządzaniu projektami chcą wykorzystywać w życiu prywatnym
Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.