P2ware Portfolio Management w wersji rozszerzonej to nowoczesne oprogramowanie do budowy systemu zarządzania projektami, programami i portfelami (PPPM), który dostarcza informacji menedżerskich, pulpitów zarządczych, raportów oraz steruje przepływem prac (workflows). Oprogramowanie dostarcza utrzymywanej przez jedno biuro platformy do zarządzania portfelami programów i projektów, zespołami projektowymi oraz dokumentami. Platforma ta umożliwia również raportowanie integrujące i agregujące dane projektów i programów, krytyczne z punktu widzenia skutecznego zarządzania portfelami obszarowymi i całym portfelem.

P2ware Portfolio Management integruje się z ekosystemem IT organizacji i może zostać w szerokim zakresie dostosowane w celu wdrożenia systemów dedykowanych oraz implementacji specyficznych metodyk i najlepszych praktyk.

Zarządzanie projektami i portfelem projektów

Główne cechy

 • Obszary, cele strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie portfelami programów i projektów
 • Portfele obszarowe i wielopoziomowa struktura organizacyjna
 • Jedno biuro zarządzania projektami oraz wsparcie dla odrębnych biur projektów
 • Dostosowanie do korporacji lub innych organizacji o wielooddziałowej strukturze
 • Pulpity zarządcze dostosowane do roli w strukturze organizacyjnej i uprawnień
 • Pełne funkcjonalności P2ware Portfolio Management dla zarządzania portfelem projektów
 • Oprogramowanie z półki (COTS) do zarządzania projektami o szerokich możliwościach dostosowania – więcej: Rozwiązania dedykowane

Kluczowe korzyści

 • Ujednolicenie metodyki i najlepszych praktyk zarządzania projektami i programami w całej organizacji
 • Możliwość efektywnego zarządzania zadaniami realizowanymi w trybie zdalnym
 • Dostęp do informacji dla użytkowników na wszystkich poziomach zarządzania
 • Kompletna kontrola i ocena wszystkich przedsięwzięć
 • Wszystkie krytyczne informacje dostępne w czasie rzeczywistym
 • Jednolita platforma do planowania i sterowania realizacją projektów, programów i portfeli

P2ware Portfolio Management w wersji rozszerzonej – realizuj strategie poprzez projekty i programy przynoszące wymierne korzyści

System o dużym zakresie dostosowalności, przeznaczony do:

 • Zarządzania portfelami programów i projektów
 • Dostarczania informacji na wszystkie poziomy zarządzania
 • Ułatwiający wdrażanie metodycznego zarządzania i najlepszych praktyk
 • Korzystający ze wszystkich funkcjonalności P2ware Portfolio Management dla zarządzania portfelem projektów

Skuteczne zarządzanie projektami, programami i portfelami

 • Skutecznie zarządzaj projektami wykorzystując wiodące metody i standardy tj. PRINCE2® czy PMI® PMBOK®
 • Dedykowane obszary robocze dla portfeli, programów i projektów
 • Planuj zakres, budżet i harmonogram projektu i programu oraz zarządzaj nimi
 • Współpracuj w czasie rzeczywistym tworząc dokumenty i plany

System dostosowany do struktury organizacyjnej

 • Stwórz strukturę portfela odpowiadającą potrzebom Twojej organizacji
 • Zidentyfikuj jednostki organizacyjne o pełnej lub ograniczonej autonomii
 • Określ dla nich portfele obszarowe i zakres ich autonomii
 • Wyznacz centralne biuro i jeśli to celowe – lokalne biura zarządzające portfelami obszarowymi

Dostarczaj zainteresowanym informacje zarządcze w formie pulpitów menedżerskich i raportów

 • Wykres Gantta dla portfela
 • Raporty programów i portfela
 • Pulpit menedżerski portfela
 • Łatwo dostosowywalne raporty

Realizuj programy i projekty w Twoim portfelu w spójny sposób

 • Wybieraj projekty zgodne z przyjętymi strategiami
 • Planuj korzyści i zarządzaj ich realizacją
 • Efektywnie komunikuj się z interesariuszami
 • Utrzymuj w równowadze zwykłą działalność biznesową i Twoje projekty

Integruj dane z wielu jednostek organizacyjnych

 • Raporty przekrojowe przez różne przedsięwzięcia i jednostki organizacyjne
 • Dostęp do danych zgodnie z pozycją w strukturze organizacyjnej
 • Zarządzaj ryzkiem wynikającym z różnych projektów, programów i portfeli obszarowych

Dostosuj system zarządzania portfelami programów i projektów

Instalacja P2ware Portfolio Management dla zarządzania portfelami programów i projektów powinna zostać:

 • Dostosowana do szczególnych wymagań firmy i użytkowników
 • Zintegrowana z systemami używanymi w organizacji
 • Rozszerzona o rejestry i bazy danych niedostępne w wersji standardowej

 

Zapytanie o wycenę

Aby uzyskać wycenę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji prosimy o wypełnienie formularza i podanie przewidywanej liczby:

 • użytkowników o szerokich uprawnieniach (np.: kierownicy projektów czy pracownicy biura projektów),
 • użytkowników z ograniczonym dostępem (np. członków zespołów wykonawczych czy innych interesariuszy).
Jeśli masz dodatkowe wymagania, potrzebujesz szkoleń, dostosowania lub wsparcia, również prosimy o taką informację.

Standardowy dostęp (np.: kierownicy projektów, dyrektorzy programów oraz osoby tworzące plany i sterujące ich realizacją)
Dostęp ograniczony (np.: członkowie zespołów, inni)
Zamknij

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności.

Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie.